Anculus bewindvoering & inkomensbeheer
Begripvol, behulpzaam, dienstbaar, ontzorgend en persoonlijk.

Levensexecuteur

Er kan een moment in uw leven komen dat u uw eigen financiële belangen niet langer kunt behartigen. U kunt geen zelfstandige beslissingen meer nemen op financieel gebied. Wanneer u niets heeft geregeld kan het in dat geval zijn dat de kantonrechter een bewindvoerder benoemd. Iemand die u zelf wellicht niet gekozen zou hebben.

Om dit te voorkomen kan een levenstestament opgemaakt worden. Hierin worden uw wensen vastgelegd ten aanzien van de beslissingen, onder andere op financieel gebied, die genomen moeten worden wanneer u dit zelf niet meer kunt. Die beslissingen worden dan genomen door de levensexecuteur. Deze wordt dan ook opgenomen in het levenstestament dat door een door u te kiezen notaris wordt opgemaakt. Omdat dit uw wensen zijn is het van belang dat u uw levensexecuteur vertrouwt.  Anculus kan in de persoon van Sylvia van de Wetering als vertrouwenspersoon voor u optreden. Onderstaand een beschrijving van de werkwijze. 

Kennismakingsgesprek

Na de telefonische of schriftelijke aanmelding bij Anculus zal er binnen 5 werkdagen een afspraak met u gemaakt worden voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek in uw eigen omgeving. Dit gesprek zal ongeveer een uur duren.

Het doel van dit gesprek is om elkaar wederzijds te leren kennen. Immers, als Anculus (Sylvia van de Wetering) uw levensexecuteur wordt is het belangrijk dat u daar ook het goede gevoel bij heeft voor de mogelijke behartiging van uw belangen. Ook zal tijdens de kennismaking de werkwijze verder besproken worden.

Intakegesprek
Als u na het kennismakingsgesprek aangeeft dat Anculus uw belangen als levensexecuteur mag behartigen maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dit gesprek zal ongeveer twee uur duren. Tijdens dit gesprek brengen we in kaart wat wat voor wensen u heeft voor de nabije en verre toekomst en wat voor u belangrijk is in het leven. Graag weet ik wat  u prettig vindt in de samenwerking of wat juist niet. Daarnaast kunnen we in kaart brengen wat uw zorgbehoefte is en hoe een zorg- of behandelplan eruit moet zien.

Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt welk wij in een derde gesprek samen zullen bespreken. Dit om te checken of uw wensen juist zijn begrepen.

Notaris
Op het moment dat alles goed doorgenomen is maken we de stap naar de notaris om het levenstestament op te laten maken. U bent vrij om een notaris te kiezen. Uiteraard kunt u begeleid worden.

De onafhankelijke notaris stelt ook vast of u wel of niet bekwaam bent om het levenstestament op te maken en stelt uw identiteit vast. Zo staat dan vast dat u geestelijk in goede gezondheid bent om uw wensen op deze manier vast te leggen. Indien de notaris twijfelt over uw wilsbekwaamheid dan schakelt hij een onafhankelijk arts in voor advies.

De notaris kan uw levenstestament inschrijven bij het Centraal Levens Testamenten Register en de notaris bewaart de akte. U krijgt zelf natuurlijk een afschrift van de akte. Tevens kunt u bepalen of Anculus ook een afschrift ontvangt.

Kosten 
Voor het vrijblijvende kennismakingsgesprek wordt u niets in rekening gebracht. Zie de tarievenpagina voor de overige kosten.