Anculus bewindvoering & inkomensbeheer
Begripvol, behulpzaam, dienstbaar, ontzorgend en persoonlijk.

Inkomensbeheer

Anculus verzorgt voor u het  inkomensbeheer om zo spoedig mogelijk de financiële zaken weer op orde te krijgen. Het doel is om u als cliënt financieel weer in balans te krijgen.

Gewerkt wordt met een door u afgegeven volmacht voor een periode van minimaal 6 maanden.


Volmacht

Bij inkomensbeheer is er geen sprake van een beschikking van de rechtbank, maar wordt er gewerkt met een volmacht. De volmacht beschrijft welke afspraken er zijn gemaakt tussen u en Anculus en wordt door u en Anculus gezamenlijk ondertekend. Bij inkomensbeheer wordt géén verantwoording aan de rechtbank afgelegd. Ook bij inkomensbeheer wordt er een beheer- en leefgeldrekening geopend voor u en een boedelbeschrijving opgesteld als vertrekpunt (oftewel nulpunt). Om het beheer en de samenwerking zo optimaal mogelijk te laten verlopen wordt regelmatig overleg gepleegd met u. Hierbij is het dan ook erg belangrijk dat beide partijen zich houden aan de gemaakte afspraken.

Inkomensbeheer
Op de beheerrekening komen alle inkomsten van u binnen en hiervandaan worden ook alle vaste lasten en kosten betaald. Daarnaast wordt er iedere week of maand een bedrag aan leefgeld overgemaakt naar uw leefgeldrekening. Het leefgeld is afhankelijk van het bedrag dat overblijft nadat alle vaste lasten en kosten zijn betaald. U ontvangt een bankpas van de leefgeldrekening.

Inkomensbeheer wordt in sommige gevallen vergoed door uw gemeente. Anculus verzorgt de aanvraag naar de gemeente hiervoor. 

Zie de tarievenpagina voor de tarieven van inkomensbeheer.