Anculus bewindvoering & inkomensbeheer
Begripvol, behulpzaam, dienstbaar, ontzorgend en persoonlijk.

Tarieven 2024 (inclusief 21% BTW)

Bewindvoering

De tarieven voor 2024 zijn bekend gemaakt op 24 november 2023 (nr. 3555497 regeling van de Minister van Rechtsbescherming). Er wordt verschil gemaakt tussen bewindvoering voor alleenstaanden en met partner. Ook is er een verschil tussen situaties zonder of met schulden. Indien het financieel niet mogelijk is deze kosten te betalen kan er in bepaalde situaties een aanvraag worden gedaan voor bijzondere bijstand bij de gemeente waar u woonachtig bent. Anculus helpt u bij deze aanvraag.

Onderstaand de belangrijkste tarieven voor bewindvoering 2024:

Opstart werkzaamheden                                                                                                                                                                

Eenpersoonsbewind zonder (problematische) schulden

€ 751,41                                                           

Eenpersoonsbewind met problematische schulden

€ 751,41

Tweepersoonsbewind zonder (problematische) schulden

€ 901,45

Tweepersoonshouden met problematische schulden

€ 901,45


Maandelijkse kosten 

Eenpersoonsbewind zonder (problematische) schulden

€ 133,10                                                                         

Eenpersoonsbewind met problematische schulden

€ 172,12

Tweepersoonsbewind zonder (problematische) schulden

€ 159,51

Tweepersoonshouden, één persoon met problematische schulden

€ 183,11

Tweepersoonshouden, twee personen met problematische schulden

€ 206,51


Extra kosten i.v.m.:   

Verhuizing/verkoop woning/ontruiming

€ 469,48                                   

Beheer Persoonsgebonden Budget, per jaar

€ 704,22

Opmaken eindrekening & verantwoording, 1 persoon

€ 281,93

Opmaken eindrekening & verantwoording, 2 personen

€ 338,80

Indien het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan 1 miljoen euro stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van het vermogen.

Voor eventuele andere extra werkzaamheden wordt € 93,90 per uur in rekening gebracht. 


Inkomensbeheer

Opstartwerkzaamheden alleenstaande

€ 300,00  eenmalig                                                         

Opstartwerkzaamheden gezin / samenwonend

€ 350,00  eenmalig

Uitvoering beheer alleenstaande 

€ 100,00  per maand

Uitvoering beheer gezin / samenwonend 

€ 125,00  per maand


Levensexecuteur

De kosten voor het intakegesprek, opmaken verslag en nabespreken hiervan bedragen € 250,-- 

Op het moment dat Anculus als levensexecuteur daadwerkelijk zaken voor u gaat behartigen wordt hiervoor € 93,90 per uur  in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt u een gespecificeerde factuur.